Videoprohlídky na Státním zámku Dačice

První videoprohlídka se zaměřuje na šlechtičnu a básnířku Terezii Dalberg (1866–1893), dceru jednoho z bývalých majitelů zámku. Terezie zemřela v nedožitých 27 letech. Zanechala po sobě básně, které obdivoval i jeden známý český literát a její půvab dodnes připomíná portrét od českého malíře, kterého si tak trochu přivlastňují Francouzi.

Ve druhé videoprohlídce se seznámíte s baronem Friedrichem Ferdinandem Dalbergem (1822–1908), který proslul především jako přírodovědec. Jeho ornitologická sbírka, kterou sestavoval řadu let, je v odborných kruzích pojmem ještě i v dnešní době.