1 2 3 4 5 6 
 • Dům u Giordanů - luteránská modlitebna Slavonice

  Luteránskou modlitebnu z 16. století zdobí nástěnné malby s výjevy z Apokalypsy. Přijďte na komentovanou prohlídku a dozvíte se o této unikátní památce více.Více
 • Jindřichohradecká úzkokolejka

  Kouzlo České Kanady poznáte za jízdy jindřichohradeckou úzkokolejkou s rozchodem kolejí pouhých 760 mmVíce
 • Kostel sv. Bartoloměje

  Požáry a přestavbami zkoušený kostel sv. Bartoloměje s kaplí sv. BarboryVíce
 • Městská věž farního kostela Nanebzetí Panny Marie ve Slavonicích

  Kamenná věž byla vystavěna v 1. pol. 16. st. při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Výstavbu věže financoval cech soukeníků, jejichž erb můžete vidět při vstupu do věže. Barokní přilbová střecha byla osazena po požáru v roce 1750. Věž je zpřístupněna ... Více
 • Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Slavonicích

  Interiér barokní stavby z poloviny 18. stol. je zdoben iluzivní malovanou architekturou a medailony s výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého, jehož socha je umístěna uvnitř kaple. Volutový štít je završený postavou Panny Marie Immaculaty ve ... Více
 • Hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích

  Kaple byla založena v roce 1702, součástí je původní portál hřbitovní brány z roku 1586. Interiér kaple zdobí barokní fresky. Celková obnova kaple byla oceněna titulem Památka roku 2014. Přístupná je po domluvě v turistickém informačním centru. Více
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Farní trojlodní kostel byl založen na místě původní románské stavby v 1. pol. 14. stol. Stavba probíhala poměrně dlouho, hlavní loď získala klenby až na počátku 16. stol., dokončen byl začátkem 18. stol. Kostel je přístupný jenom v době konání ... Více
 • Hrad Landštejn

  Hrad z počátku 13. století leží na území trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Jedna z dochovaných věží je upravena jako vyhlídková terasa, která nabízí fantastický pohled do krajiny České Kanady. Více