Toužínské stráně

Území o rozloze 3,07 ha je ohraničeno bývalými lomy. Západní lom je významnou geologickou lokalitou díky mimořádné složitosti vrásnění komplexu rulových hornin několika typů.