Soutěž na facebooku České Kanady

Destinační management Česká Kanada, z.s. spustil soutěž o reklamní předměty na facebookovém profilu Česká Kanada @ckanada. Hlavní aktivitou v této soutěži je správně odpovědět na danou soutěž. 


Pravidla soutěže

1. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.

2. Soutěž proběhne od 20.1.2021 a bude probíhat vždy ve středu na facebookové stránce České Kanady. 

3. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí. V případě opakované účasti soutěžícího, se k jeho dalším komentářům již nepřihlíží.

4. Výherce bude vybrán náhodným losem. Každý vylosovaný komentář však musí splňovat veškeré podmínky, které budou uvedeny vždy v daném soutěžním příspěvku.

5. Losování výherců bude probíhat pouze z komentářů pod příspěvkem, nikoliv ze zaslaných zpráv.

6. Každý komentář může vyhrát pouze jednou.

7. Vyhlášení soutěže proběhne vždy na konci daného týdne, tedy v pátek.

8. Výherce soutěže bude informován v komentáři pod svou odpovědí a vyzván k zaslání soukromé zprávy, kde bude vyzván ke sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry. Pokud se výherce neozve sám, bude dále kontaktován přes zprávu. Pokud výherce nezašle své údaje pro zaslání výhry do jednoho týdne, budeme losovat nového výherce.

9. Cena bude zaslána poštou na adresu výherce nejpozději do 7 dnů od vyhlášení výsledku soutěže nebo bude domluveno předání jinak.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel, obzvláště na prodloužení, zkrácení nebo ukončení soutěže.

11. Pořadatelem soutěže je: Destinační management Česká Kanada, z.s., Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 

12. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, řízena nebo spojována s Facebookem. Své informace soutěžící poskytují organizátorovi soutěže a nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook a Instagram.

13. Osobní údaje, které soutěžící poskytuje organizátorovi soutěže budou po jeho souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zaslání výhry použity pouze pro účely zaslání výhry ze soutěže (jméno, příjmení, adresa).