Největší keřový labyrint ve střední Evropě OBLUDIŠTĚ u Jindřichova Hradce

Obludiště je největší keřový labyrint ve střední Evropě. Má rozlohu cca 6.000 m. Najdete zde 23 kilometrů cestiček a 12 tisíc habrů obecných.

A sem tam nějakou ta Obludu :-)

Pojem labyrint se často zaměňuje s termínem bludiště, ale moderní učenci dávají přesnější definice. Pro ně je bludiště skládanka v podobě složitě větvených cest s možností volby cesty a směru, zatímco labyrint obsahuje do svého středu pouze jedinou cestu. Labyrint má jednoznačnou trasu do středu a zpět a je navržen tak, aby bylo jednoduché se v něm orientovat.

Labyrinty mohou být realizovány jak symbolicky nebo fyzicky. Symbolicky jsou zastoupeny v umění nebo jako vzory na keramice, na stěnách jeskyní, atd. Reprezentace jsou po celém světě podobné a jsou obecně malovány na zem tak, aby lidé mohli chodit od vstupního bodu do středu a zpět. Labyrinty se používají pro skupinové rituály a meditace.