Fotosoutěž "Jaro v České Kanadě"

Turistická oblast Česká Kanada si pro vás připravila fotosoutěž "Jaro v České Kanadě". Soutěž není určena pouze profesionálům, ale i amatérům. Chcete se zapojit? Stačí zaslat fotografie z turistické oblasti Česká Kanada do 31. května 2021. Účastí v soutěži můžete vyhrát skvělé ceny a o výherní fotografii rozhodne porota po skončení soutěže. 

Jak má fotografie vypadat?

Fotografie musí být pořízena v turistické oblasti Česká Kanada a místo pořízení musí být z fotografie dobře rozpoznatelné. Fotografie musí být dostatečné kvality a zaslaná ve formátu JPG/JPEG. Fotografie zasílejte do soukromé zprávy facebookové stránky @ckanada.cz nebo na email info@ckanada.cz

Pravidla soutěže

1. Fotosoutěž nazvaná „Jaro v České Kanadě“ (dále jen soutěž) je určena všem bez rozdílu věku s trvalým pobytem na území České republiky.

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a systémem vyhodnocení.

3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně jedné a maximálně třech fotografií v adekvátní kvalitě a snadno identifikovaným místem pořízení, tj. v turistické oblasti Česká Kanada.  

4. Fotografie soutěže musí být pořízená a zaslaná elektronicky do soukromé zprávy na facebookové stránce České Kanady (@ckanada.cz) nebo na email: info@ckanada.cz v termínu konání soutěže, tj. od 26. dubna do 31. května 2021. Fotografie zasílejte společně s uvedením jména a emailového kontaktu.

5. Zasláním fotografií do soutěže autor poskytuje vyhlašovateli oprávnění k výkonu práva užít fotografie k nekomerčním účelům propagace turistické oblasti Česká Kanada.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nezařadit fotky nekvalitní, nevhodné nebo pořízené na neidentifikovatelném místě turistické oblasti České Kanady.

7. Osobní údaje podléhají ochraně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Pravidla soutěže v plném znění najdete v záložce "Ke stažení". 

Organizátor soutěže

Destinační management Česká Kanada, z.s., Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Předmětem je soutěž „Jaro v České Kanadě“ a období realizace této soutěže je od 26. dubna do 31. května 2021.