Obludiště

Největší keřový labyrint ve střední Evropě Obludiště v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce. 

Na ploše 6000 m2 najdete 3 km cestiček a přes 12 tisíc keřů habru obecného.

Přijďte si zabloudit s celou rodinou.