Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Slavonicích

Interiér barokní stavby z poloviny 18. stol. je zdoben iluzivní malovanou architekturou a medailony s výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého, jehož socha je umístěna uvnitř kaple.  Volutový štít je završený postavou Panny Marie Immaculaty ve svatozáři.